Scientific and Technical Advisory Council

Dr. Francesco Sofi, Member

Professor Associat de Ciències de l'Alimentació i Nutrició Clínica del Departament Experimental i de Medicina Clínica de la Facultat de Ciències de la Salut Humana de la Universitat de Florència. És director de la Unitat de Nutrició de l'Hospital Universitari de Careggi, a Florència. President del Màster en Ciència dels Aliments de la Universitat de Florència. És  director del Centre de Recerca Interdipartimental d'Alimenatció i Nutrició de la Universitat de Florència.

TORRIBERA MEDITERRANEAN CENTER

FOOD, HEALTH, CULINARY INNOVATION

Contact

Phone:+34 93 403 90 39

Email: tmc@tmcmediterranean.org