Culinary and Food Studies Council

F. Xavier Medina, PdH. Professort at UOC ( Universitat Oberta de Catalunya)